یکی از مشکلات ساختاری بازار کار بسیاری از کشورها، عدم انطباق نسبی میان آموزش های رسمی ارائه شده به نیروی انسانی با نیازها و انتظارات بنگاه های اقتصادی است. این مشکل در اقتصاد ایران، به دلیل تئوری محور بودن نظام آموزشی و نبود برنامه توانمند سازی و کم توجهی به مهارت آموزی افراد به ویژه در مقاطع آموزش عالی، در دهه های اخیر فراتر از حد معمول خود بروز یافته و آثار و تبعاتی را به دنبال داشته که عمدتا بصورت دشواری در جذب نیروی انسانی، به ویژه جوانان در بازار کار نمود یافته است.این امر شرایطی را برای کارجویان به وجود آورده که حتی در صورت جذب در بازارکار و راهیابی به فرایند تولید یا ارائه خدمات، بعلت عدم داشتن مهارت و تخصص لازم، امکان استفاده از همه ظرفیت های انسانی خود را نداشته باشند. بنابراین در این شرایط بهره وری نیروی کار چندان رشد ننموده و به کمترین میزان ممکن تنزل می یابد.

در کشور ما مدارس اکثرا بر پایه آموزش های دانش محور شکل گرفته اند و به نظر می‏رسد بخش زیادی از مسائل و آسیب های اجتماعی که امروز گریبان جامعه‏ی ما را گرفته است، ناشی از نداشتن آموزش مهارتی مورد نیاز افراد جامعه  است. این مهارت‏ها می بایست قبلا به فرد آموزش داده می شد تا بعد از رسیدن به سنین جوانی بتواند یک  زندگی شغلی  مستقل را شروع کنند.

در این راستا معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی تهران با توجه به سابقه آموزش های مهارت محور، شغل محور و محصول محور در مورد اقشار مختلف جامعه توانایی انجام این نوع آموزش‏های مهارتی را داشته و زیرساخت های مختلف سخت افزاری و نرم افزاری را فراهم نموده است و در این خصوص اقدام به تعریف ، تدوین و طراحی دوره های مهارتی شغل محور متناسب با نیاز روز جامعه نموده است. این دوره ها در حوزه های مختلف از قبیل کامپیوتر، هنر ، زبان و... می باشد و می تواند مسیری طلایی به سوی ورود به دنیای کار برای جوانان دیپلمه و فارغ التحصیلان جویای کار باشد.  فراگیران پس از گذراندن دوره ي انتخاب شده خویش، و با دریافت گواهینامه می توانند به بازار کار ورود پیدا کنند.

از اهداف برگزاری آموزش های مهارتی جهاد دانشگاهی تهران می توان به موارد ذیل اشاره کرد: