آخرین مطالب

شروع ثبت نام مدرسه تابستانه پویا ویژه نوجوانان
1403/02/29 | ب.ظ. 15:33

شروع ثبت نام مدرسه تابستانه پویا

شروع ثبت نام مدرسه تابستانه پویا ویژه نوجوانان
شروع دوره فن بیان و سخنوری
1402/11/03 | ب.ظ. 15:28

شروع دوره فن بیان و سخنوری

از تاریخ 29 بهمن ماه
شروع  دوره تربیت معلم مدارس ابتدایی
1402/11/03 | ب.ظ. 15:05

شروع  دوره تربیت معلم مدارس ابتدایی

از 26 بهمن ماه
قبل از افزايش هزينه ها ثبت نام کنید
1402/11/03 | ب.ظ. 14:50

قبل از افزايش هزينه ها ثبت نام کنید

ثبت نام با تخفیف و مزایا
کارگروه ها